Categories
Phôi chuyển nhiệt

Phôi dĩa chuyển nhiệt

Phôi dĩa in chuyển nhiệt: Là loại phôi dĩa được phủ men đặc biệt trong công nghệ in chuyển nhiệt có thể in chuyển nhiệt hình ảnh lên bề mặt dĩa. Phôi dĩa in chuyển nhiệt gồm có 2 loại dĩa: gồm dĩa sứ, dĩa nhựa.

phoi-dia-chuyen-nhiet-1

Có các sản phẩm phôi dĩa sau:

Dĩa nhựa cạnh: Là dĩa nhựa đặc biệt có thể ép hình ảnh, logo lên bề măt. Hình ảnh lưu lại trên đĩa rất bền.

Đĩa nhựa vuông : Là dĩa nhựa đặc biệt có thể ép hình ảnh, logo lên bề măt. Hình ảnh lưu lại trên đĩa rất bền.

Đĩa sứ 2 viền vàng : Là dĩa sứ đã được phủ men đặc biệt có thể in hình ảnh lên bề mặt dĩa

phoi-dong-ho-thuy-tinh-2

2 replies on “Phôi dĩa chuyển nhiệt”

Tôi muốn dc công ty cung cấp cho báo giá của phôi Dĩa nhựa cạnh và Dĩa nhựa vuông, và Dĩa sứ viền vàng, và giây 3G JetOpaque. xin cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *