One Response to Dịch vụ in logo ép mũ vải

  1. Hằng viết:

    Mình muốn in chữ lên 100 cái mũ vải lưỡi trai để làm quà tặng.

    Mũ đen, chữ trắng hoặc mũ trắng chữ màu đen

    Bạn báo giá hộ mình nhé.

    Thanks!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *